To już rok! 12 czerwca nasz blog obchodzi swoje pierwsze urodziny. Mamy powody do świętowania m.in. zebraliśmy już ponad 1000 Waszych polubień na Facebooku. Dziękujemy, że jesteście z nami! Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie we wpisie.

Konkurs urodzinowy – pierwsze urodziny bloga

Wielkimi krokami zbliża się pierwsza rocznica założenia przeze mnie tego bloga. 12 czerwca 2016r. na tej stronie opublikowałam swój pierwszy wpis. Był to pod wieloma względami rok wielkich zmian dla naszej rodziny. A kolejny przyniesie ich jeszcze więcej.

To dzięki Wam możemy dalej się rozwijać i piąć coraz wyżej po blogowej drabinie. Ten konkurs to z naszej strony pewnego rodzaju podziękowanie dla Was za aktywne uczestnictwo w życiu naszego bloga i fanpage’a na Facebooku.

Dziś nie zdradzimy Wam jeszcze wszystkich szczegółów, ale możemy opublikować to, co budzi zawsze największe emocje, czyli nagrody! Mamy dla Was aż trzy – dopasowane do trzech różnych grup wiekowych dzieci.

A już w piątek wieczorem w tym wpisie oraz na naszym fanpage’u podamy do Waszej wiadomości zasady, warunki uczestnictwa oraz regulamin konkursu.

TRZY WYJĄTKOWE NAGRODY:

Snug Bugs B.Toys

Nagroda przewidziana dla dzieci w wieku 0-1.

9 dużych gumowych owadów – idealnych do gryzienia. Można łączyć je w jeden łańcuch, koło lub inną dowolną formę. Doskonale rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię najmłodszych dzieci. Są bezpieczne – nie zawierają ftalanów ani BPA. Owady mają około 7.6 cm wysokości.

LINK DO CENEO: https://www.ceneo.pl/26557508#crid=121138&pid=14322

B.TOYS BRISTLE BLOCKS KLOCKI JEŻYKI

Nagroda przewidziana dla dzieci w wieku 1,5-3,5.

Aż 50 elementów w wiaderku. Dziecko może tworzyć dowolne kształty, budowle i pojazdy. Wspomagają doskonalenie zdolności manualnych i kreatywność dzieci. Stymulują sensorycznie – polecane również w celach terapeutycznych. Są bezpieczne – nie zawierają ftalanów ani BPA.

LINK DO CENEO: https://www.ceneo.pl/28021116#crid=121139&pid=14322

PAKIET GIER KARCIANYCH JANOD: CZARNY KOTEK I WYŚCIG NA FARMIE

Nagroda przewidziana dla dzieci w wieku 4-lata i więcej.

Czarny kotek

Gra karciana przewidziana dla 2-6 osób. Zestaw zawiera 33 karty – 16 par zwierzęcych rodzin ( m.in. wieloryby, łosie, hipopotamy) oraz jednego, pechowego czarnego kotka. Zadaniem graczy jest zjednoczyć jak najwięcej rodzin, a przy tym pozbyć się pechowego kota. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej par, a przegrywa ten, kto pod koniec gry ma w ręku czarnego kota. Gra doskonale ćwiczy koncentrację, uczy planowania oraz rozpoznawania gatunków zwierząt.

LINK DO CENEO: https://www.ceneo.pl/52356025#crid=121142&pid=14322

Wyścig na farmie

Gra strategiczna dla 2-7 osób. Zestaw zawiera 56 kart przedstawiających różne zwierzęta z farmy (m.in. królika, pisklę, owcę, świnię, krowę, konia). Zwierzęta należy ułożyć od najmniejszego do największego. tak, aby pozbyć się jak największej ilości kart. Kto w danej rundzie pozbędzie się z rąk największej ilości kart otrzymuje kotylion. Grę wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kotylionów. Gra doskonale ćwiczy szybkość reakcji, uwagę, koncentrację i myślenie strategiczne.

LINK DO CENEO: https://www.ceneo.pl/52356019#crid=121140&pid=14322

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin konkursu „Nasza największa przygoda”

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.06.2017r. o godz. 21:00 i trwa do dnia 25.06.2017r. do godz. 21:00.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1) przygotować następującą pracę konkursową: pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, na papierze w formacie A4 lub A3, zrobioną wspólnie przez całą rodzinę – opiekunowie i dzieci pt. „Nasza największa przygoda”,

2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać zdjęcie wykonanej pracy plastycznej w komentarzu pod grafiką „Prace konkursowe 12.06.-25.06.2017r.” na fanpage’u bloga (www.facebook.com/blogkakaludek), wraz z dopiskiem „Kakaludek” w widocznym, prawym dolnym rogu pracy,

2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.

2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.

4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 3 (słownie: trzy) prace, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tematu pracy, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.

2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.

3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 29.06.2017r. w następujący sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u (www.facebook.com/blogkakaludek) oraz na blogu, we wpisie pt. „Konkurs urodzinowy – blog ma już rok!” dostępnym pod adresem www.kakaludek.com/konkurs-urodzinowy-blog-juz.

§ 6
Nagroda

1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci nagrody rzeczowej – zabawki. Nagroda dla niemowlaka SNUG BUGS B.TOYS o łącznej wartości 82 (słownie: osiemdziesiąt dwa) złote. Nagroda dla 2-latka+ B.TOYS BRISTLE BLOCKS o łącznej wartości 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) złote. Nagroda dla 4-latka+ PAKIET GIER KARCIANYCH JANOD: CZARNY KOTEK I WYŚCIG NA FARMIE o łącznej wartości 70 (słownie: siedemdziesiąt) złotych.

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://kakaludek.com/konkurs-urodzinowy-blog-juz/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres mamakakaludka@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Zwycięzcy konkursu urodzinowego:

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o niezwłoczny kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku w celu ustalenia szczegółów wysyłki nagrody. Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom za udział – wszystkie prace były wyjątkowe! Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego profilu i udziału w kolejnych konkursach Kakaludka 🙂

I jak podobają się Wam nagrody? O co zagracie dla swoich maluchów? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach!

 

 

12 thoughts on “Konkurs urodzinowy – blog ma już rok!”

  1. Super nagrodyu mnie są dwa przedziały wiekowe ciężki wybór bedzie 2 lub 3 ale spróbujemy Na pewno

  2. Mi się podobają klocki jeżyki i wyścig na farmie 🙂 myślę że na tyle uniwersalne że do wykorzystania i przy młodszym i starszym dziecku 🙂 (Natalia to już rok?! Nie mogę uwierzyć! 🙂 i gratulacje!)

  3. Na wstępie wszystkiego najlepszego z okazji pierwszej rocznicy
    Nagrody świetne
    Postaramy się coś stworzyć

Leave a Reply