Jakie zabawy muzyczne dla dzieci są w przedszkolu i w szkole? Co powinno umieć dziecko po zakończeniu przedszkola i szkoły w zakresie edukacji muzycznej? Jak rozwijać talent muzyczny dzieci od najmłodszych lat?

Rozwijające zabawy muzyczne przygotowujące do przedszkola i szkoły

Zanim przejdę do przykładowych zabaw, dzięki którym możecie wspierać rozwój kompetencji muzycznych Waszych dzieci od narodzin, mam kilka informacji wyjętych prosto z obowiązującej podstawy programowej dla szkół i przedszkoli. Jej pełną treść możecie znaleźć tutaj: https://podstawaprogramowa.pl.

To właśnie na podstawie tego dokumentu organizowana i planowana jest nauka w placówkach oświatowych. Umiejętności, które zostały w niej wymienione powinno nabyć każde dziecko po zakończeniu danego poziomu edukacji.

Poniżej możecie przeczytać, co powinno umieć dziecko w zakresie edukacji muzycznej po zakończeniu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (klasy I-III):

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

  • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

  • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
  • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania wczesnoszkolnego

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;

W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii;

Mając na uwadze wszystko powyższe, możemy jako rodzice wspierać rozwój muzyczny dzieci od samych narodzin. Poprzez wiele różnych zabaw i aktywności w domu wpływamy na ich wszechstronne uzdolnienia i talenty.

Słuchanie muzyki

Oferujmy dzieciom zróżnicowane utwory muzyczne, nie tylko klasykę, ale również piosenki ludowe i te współczesne. Podczas współnego słuchania możemy grać i śpiewać, reagować ciałem na dźwięki poprzez ruch. Możemy pytać dziecko, z czym kojarzy mu się ta melodia, jaki ma nastrój, czy się podoba czy nie. Słuchanie muzyki można również łączyć z rysowaniem np. kropli deszczu w rytm utworu lub obrazka, który się dziecku z daną piosenką (utworem muzycznym) kojarzy.

Śpiewanie

Wszystkie małe dzieci kochają piosenki – chętnie ich słuchają, a później uczą się ich słów. Mamy do dyspozycji wiele klasycznych piosenek dziecięcych, które śpiewali nam nasi rodzice i dziadkowie, np. „Panie Janie”, „Jawor, jawor”, „Aaa kotki dwa”, „Dorotka”, „Jadą, jadą misie”. Kto z nas nie zna przebojów zespołu Fasolki!

Taniec i drama

Naturalną potrzebą dziecka jest ruch, dlatego również podczas obcowania z muzyką, warto dziecko do niego zachęcać. Swobodne, niczym nie skrępowane reagowanie ciałem na muzykę ma zbawienny wpływ zarówno na dzieci, jak i dorosłych. Tańcząc czujemy się szczęśliwsi i bardziej wolni – nasze maluchy mają tak samo. Wszelkie pląsy i wygłupy z rodzicami przy muzyce cieszą się wielkim zainteresowaniem nawet najmniejszych bobasków.

Korzystając z dostępnych w Internecie podkładów muzycznych możemy tworzyć własne inscenizacje ruchowe, np. do nagrania z odgłosami lasu pokazujemy ciałem co robimy – zbieramy grzyby, latamy jak motylki, wąchamy kwiatki, wspinamy się na drzewa, pływamy w strumieniu itp.

Gra na instrumentach

Warto mieć w domu podstawowe instrumenty i pozwalać dziecku swobodnie na nich grać. Wiele z nich możecie również stworzyć w domu z łatwo dostępnych materiałów.

W naszym domym instrumentarium znajdują się: bębenek, tamburyn, flet prosty, deszczownica, gitara, trójkąt, ksylofon (cymbałki), marakasy (grzechotki), janczary, różne dzwonki, dziecięca perkusja i organki (pianinko).

W sieci znajdziecie wiele filmików jak w domu zrobić np. banjo z pokrywki od słoika i gumek recepturek, czy marakasów z puszek wypełnionych fasolą.

Powtarzanie rytmów

Nasze dłonie są świetnym instrumentem, a dzięki klaskaniu możemy uczyć dzieci rozróżniania rytmów oraz ich powtarzania. Piosenka „Była sobie żabka mała” jest świetna do tego celu – możemy umówić się z dzieckiem, że na „rere” pukamy dłońmi o podłogę, a na każde „kum” klaszczemy. I mamy naszą własną domową orkiestrę!

Możemy wymyślać najróżniejsze rytmy pukając i klaszcząc i prosić dziecko o ich naśladowanie lub wymyślanie własnych, które my powtórzymy.

Mówienie wierszyków, rymowanek i wyliczanek

O tym mogłabym napisać osobny wpis, ponieważ dostępnych wierszyków i wyliczanek jest bez liku. Wszystkie one świetnie rozwijają pamięć dziecka, dlatego mówcie rymowanki często – zapamiętuje się je najszybciej. Kakaludek uwielbia „Kotka” Juliana Tuwima i był to pierwszy wierszyk jakiego nauczył się na pamięć, tylko i wyłącznie słuchając go od babci.

Więcej pomysłów jak rozwijać kompetencje muzyczne Waszego dziecka, jak razem myzykować w domu i mieć z tego prawdziwą frajdę znajdziecie tutaj:

Anna Weber jest młodą mamą dwóch chłopców i kompozytorką, która stworzyła wyjątkową aplikację dla dzieci. Prowadzi również bloga, fanpage na Facebooku i kanał na YouTube. Jeśli jeszcze nie znacie utworów w wykonaniu Ani, nie widzieliście jej śpiewników i filmików, to gorąco Was do tego zachęcam. Na Pomelody znajdziecie mnóstwo pomysłów i porad jak wspierać rozwój muzyczny dzieci od najmłodszych lat.

STRONA WWW I SKLEP: pomelody.com

FANPAGE BLOGA NA FACEBOOKU: fanpage powerofmelodyblog/

KANAŁ NA YOUTUBE: www.youtube.com/pomelody

Leave a Reply